Information om de olika jordsorterna

Växtjord Gräs   Art nr. 727 300 

Växtjord Gräs är tillverkad för att motsvara AMA 13 - Växtjord A gällande kraven för gräsytor. Innehållet av lera är anpassat för att jorden ska klara torka så bra som möjligt. Mullhalten är relativt låg för att jorden ska gå att lägga ut/välta till önskad nivå och in sätta sig/sjunka ihop i efterhand.

Växtjord Gräs har en volymvikt på ca 1150kg/m3.

Läs mer här!

Rabattjord   Art. nr 727 400  

Rabattjorden är framtagen till planteringar, köksland, växthus och krukor. Rabattjorden är mycket lucker och lättarbetad med en hög mullhalt. Detta ger jorden en mycket bra förmåga att bilda vatten och näring.

Jorden har en volymvikt på 700kg/m3.

Läs mer här!

Växtjord Plant - mineralgödslad   Art. nr 727 500

Denna produkt är tillverkad för att motsvara AMA 13 gällande kraven för busk- och trädplantering. Innehållet av lera är anpassat för att jorden ska klara torka så bra som möjligt. Mullhalten är anpassad för att ge jorden så bra struktur om möjligt samt att ge växterna en god etablering och tillväxt. 

Plantjord har en volymvikt på ca 1150kg/m3.

Läs mer här!

Växtjord Plant - naturgödslad   Art.nr. 727 510

Denna produkt är tillverkad för att motsvara AMA 13 gällande kraven för busk- och trädplantering. Innehållet av lera är anpassat för att jorden ska klara torka så bra som möjligt. Mullhalten är anpassad för att ge jorden så bra struktur om möjligt samt att ge växterna en god etablering och tillväxt. 

Plantjord har en volymvikt på ca 1150kg/m3.

Läs mer här!

Täckbark   Art.nr. 727 800

Råvara till täckbarken är depålagrad bark utan några tillsatser. Barken kommer från skogsindustrin och är en blandning av tall och granbark. Vid barkning och hantering av trästockar händer det att det även kommer med små flisor av trä. Detta är helt naturligt och dessa träflisor har samma funktion som täckbarken. Täckbarken ska inte brukas ner i jorden eftersom den är ogödslad. 

Täckbarken finns i fraktionen 0-30mm och har en volymvikt på ca 700kg/m3

Läs mer här!

Toppdress   Art.nr. 727 700

Toppdress är en fint sorterad jord att användas på gräsmattor vid stödsådd eller skyddsdressing. Den är fint sorterad för att vara enkel att sprida och få jämt fördelad över gräsmattan. Fin sortering ger även en tät såyta där gräsfröet får bra kontakt med jorden vilket i sin tur ger fröet optimal tillgång till fukt.

Toppdressen har en volymvikt på ca 900kg/m3 

Läs mer här!

Rhododendronjord   Art.nr. 728 600

Rhododendronjord är en grövre sorterad jord vilket ger en stabil struktur under längre tid. Råvarorna är valda och blandade för att med sitt låga pH utgöra grunden för en jord anpassad till Rhododendron och andra surjordsväxter.

Rhododendronjorden har en volymvikt på ca 600kg/m3

Läs mer här!

© 2018 ENGSTRÖMS.  Producerad av johanbollman.se